Product Compliance and Quality Manager

Naszym Klientem jest międzynarodowa firma branży chemicznej

 • wdrożenie, monitorowanie wdrożenia wymagań prawa i korporacyjnych w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • zapewnienie wprowadzania do obrotu produktów zgodnie z wymaganiami prawa dot. żywności oraz substancji chemicznych i ich mieszanin oraz prowadzenie procesów rejestracji produktów;
 • wspieranie pionu sprzedaży i produkcji w zakresie identyfikacji i spełnienia wymagań jakościowych określonych prawem lub zgłaszanych przez klientów;
 • koordynowanie wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • zarządzanie audytami wewnętrznymi w zakresie zarzadzania jakością i bezpieczeństwem żywności
 • kierowanie zespołem ds. bezpieczeństwa żywności;
 • przygotowanie przeglądów systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności;
 • nadzorowanie dokumentu – procedury reklamacji produktów w butlach;
 • sporządzanie i nadzorowanie specyfikacji i danych dotyczących składu produktów, planów kontroli i badań, wzorów świadectw jakości;
 • ustalanie wzoru etykiet dla gazów wytwarzanych w LGPL w formie nadzorowanych katalogów etykiet;
 • opracowanie, zwalnianie i nadzór nad kartami charakterystyki w SAP oraz ich aktualizacja;
 • informowanie Inspektora ds. Substancji Chemicznych o mieszaninach niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie (zarządzanie kartami charakterystyki poprzez bazę ELDIOM).

 • wykształcenie wyższe (chemia, inżynieria chemiczna lub pokrewne);
 • 5 lat pracy w obszarze chemii;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia kart charakterystyki;
 • niebezpiecznych substancji chemicznych i mieszanin;
 • audytor systemu zarządzania: jakością ISO 9001 oraz bezpieczeństwem żywności ISO 22000;
 • angielski biegły;
 • prawo jazdy kat. B;
 • pakiet MS Office i SAP;
 • dyspozycyjność, samodzielność i dobra organizacja pracy.

do wyboru: Warszawa lub Łódź lub Kraków lub Pszczyna lub Kościan

If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and cover letter by clicking the APPLY button.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.”

Sorry this vacancy has expired. For more office and administration job opportunities please send your CV to us by using the link below