Construction & Engineering Jobs Archives - Headcount Solutions

Automatyk Utrzymania Ruchu

• Nadzór i koordynacja prac związanych z UR
• Utrzymanie sprawności maszyn i urządzeń na linii produkcyjnej,
• Udział w projektach usprawniających
• Nadzór, tworzenie i aktualizacja dokumentacji techniczno-ruchowej do maszyn i urządzeń
• Diagnozowanie uszkodzeń i rozwiązywaniem problemów w zakresie automatyki
• Nadzór nad magazynkiem części zamiennych i bieżące uzupełnianie stanów
• Analiza oraz dokumentowanie przyczyn powstania awarii

• Doświadczenie na podobnym stanowisku min. 1 rok
• Umiejętność programowania sterowników Siemens S7-300/S7-1500/S7-1200
• Umiejętność parametryzacji falowników i serwonapędów Siemens/Abb/Yaskawa
• Znajomość budowy układów pneumatycznych i hydrauliki siłowej
• Znajomość środowisk Step7, Tia portal (diagnostyka i programowanie)
• Czytanie i projektowanie schematów elektr.
• Uprawnienia elektr. SEP do 1 kV,
• Znajomość obsługi komputera i j. angielskiego (komunikatywny)
• Wykształcenie kierunkowe, wyższe techniczne lub średnie (elektryk, elektromechanik, automatyk)

Okolice Radomia

· Umowa o pracę,
· Wynagrodzenie dostosowane do kwalifikacji i doświadczenia
· Współpracę w międzynarodowym zespole specjalistów,
· Możliwość rozwoju zawodowego, (szkolenia specjalistyczne)
· Karty MultiSport,

Jeśli uważasz, że Twój profil pasuje do opisu stanowiska i wymaganych umiejętności, prześlij nam swoje CV i list motywacyjny, klikając przycisk APLIKUJ.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celach rekrutacyjnych przez firmę Headcount Solutions Polska Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 926 z późn. Zm.).

Please send your CV to us by using the link below

PLC/Automation Engineer CEE

Światowy lider w produkcji, dzięki ciągłemu rozwojowi i inwestycjom, a także przejęciom, ma teraz zapotrzebowanie na doświadczonego inżyniera PLC / automatyki na Europę Środkowo-Wschodnią. Ta rola obejmie wiele lokalizacji i będzie miała siedzibę w PL / HU lub w Czechach. Rola ta jest częścią regionalnego zespołu ds. Doskonałości produkcji i projektów, zapewniając wdrażanie i standaryzację metodologii najlepszych w klasie w całym regionie. Doskonała okazja dla wysoce zmotywowanego, doświadczonego inżyniera do rozwoju w międzynarodowej grupie i międzynarodowym środowisku pracy. Idealnie pochodzi z sektora produkcji samochodowej i posiada wiedzę zarówno w zakresie procesów Lean, jak i zarządzania projektami oraz strategii wspierających wdrażanie projektów.

 • Significant and demonstrated experience in electrical and software engineering combined with a minimum of 5 years in a leadership environment
 • Excellent working knowledge and/or certified training of Siemens S7 300/400 PLCs with extensive programming and diagnostic experience within a manufacturing environment
 • Strong working knowledge of motion controls systems deployed in a manufacturing environment with certified training ideally on Siemens Simotion/Sinamics drive or similar motion systems
 • Working knowledge of SCADA and line reporting systems with certified training or demonstrated experience ideally with Rockwell Factory Talk or Siemens WINCC suites
 • Knowledge of object-oriented programming language such as VB would highly advantageous
 • Experience in the design and implementation of electrical control systems
 •  Capable of developing detailed electrical design drawings and post-project operational documentation and controls
 • Capable of developing technical Electrical calculations and provide accurate mapping, schedules, reports, specifications and other required information
 • Excellent organisational, planning and time-management skills with a real ‘can-do’ and ‘lets get it done’ attitude
 • Capable of working both autonomously and also be a valued team member depending on the tasks at hand
 • Technical English is ESSENTIAL and the ability/willingness (when permitted) to travel to the respective sites and lead by exampleAn excellent career opportunity for a driven and focussed PLC/Automation Engineer in a global leading international manufacturing group.


Jeśli uważasz, że Twój profil pasuje do opisu stanowiska i wymaganych umiejętności, prześlij nam swoje CV i list motywacyjny, klikając przycisk APLIKUJ.

Prosimy o załączenie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie w celach rekrutacyjnych przez firmę Headcount Solutions Polska Sp. z oo, Al. Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 926 z późn. Zm.).

Please send your CV to us by using the link below

Security Systems Engineers – Europe

We are currently recruiting experienced Installation & Service Engineers to work across Europe. Minimum of 5 years’ experience within the security industry in the area of Intruder Alarms, CCTV and Access Control is essential. EU Citizen is essential for moving throughout the greater EU region.

Specific responsibilities include:

 • Installation, service and maintenance of intruder alarms systems, Experience with Galaxy,
  ATS panels is desirable/preferred but not essential
 • Installation, service and maintaining of CCTV systems, experience with Enterprise IP CCTV Systems and Video Recording software.
 • Installation, service and maintenance of access control systems, experience with Lenel, CCure9000 & S2 Access Control

The successful applicant must demonstrate:

 • Indepth knowledge of electronic security technology
 • An appreciation of industry and related quality standards
 • Attention to detail with the capacity to trace problems to root cause
 • Excellent communication and interpersonal skills
 • Customer focused
 • Be able to demonstrate good computer skills
 • be exemplary character and possess a full clean driving licence.
 • Fluency in English is essential and another European language would be an advantage
 • Ability to work as part of an experienced team


If you feel your profile matches the job description and the skills required then please send us your CV and cover letter by clicking the APPLY button.

Please add the following clause to your CV:
I hereby give consent for my personal data included in my offer to be processed for the purposes of recruitment by Headcount Solutions Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56 c, 00-803 Warszawa, in accordance with the Personal Data Protection Act dated 29.08.1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2016, item 922 with further amendments).

Prześlij nam swoje CV, obniżone z poniższego linku

Data Privacy

Polski POLITYKA PRYWATNOŚCI Administratorem danych osobowych jest Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warszawa, nr telefonu: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl, a także firma/klient dla której prowadzony jest proces rekrutacyjny, która spełni obowiązek informacyjny z chwilą otrzymania Państwa dokumentów. Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/279 z dnia 27 kwietnia 2016 r., (RODO), w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celu, a także - przypadku wyrażenia na to zgody - w celu ewentualnych rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 10 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do administratorów o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
DANE OSOBOWE Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) przez Headcount Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz przez klientów rekrutera, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, przez okres niezbędny do zrealizowania procesu rekrutacji. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę. Wyrażam zgodę/Nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez Headcount Solutions Sp. z o.o. w Warszawie zawartych w mojej ofercie pracy zawartych w mojej ofercie pracy (w moim CV oraz innych dokumentach składających się na ofertę pracy, jeśli takie przedstawiłem/am, np. w liście motywacyjnym) dla celów rekrutacji przyszłych prowadzonych przez rekrutera, przez okres 10 lat od daty uzyskania moich danych. Wiem, że mogę cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. Posiadam dane kontaktowe administratora, za pomocą których mogę cofnąć moją zgodę.
POZWOLENIE 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie lub wiadomość. 2. Wyrażam zgodę na umieszczenie danych osobowych podanych przeze mnie w formularzu kontaktowym w bazie danych administratora w celu przesyłania mi informacji handlowych i marketingowych.  
English PRIVACY POLICY Headcount Solutions Polska Sp. z o. o. with its seat in Warsaw, as well as the company/client for whom the recruitment process is conducted (who will realize its informational obligation after receiving your CV), are the controllers of your personal data. You can contact us at: G43 Office Centre, ul. Grzybowska 43, 00-855 Warsaw, Tel. No.: 22 390 52 94, e-mail: headcount@headcount.pl. Personal data shall be processed based on art. 6 section 1 letter a) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation), for the purpose of recruitment process. Consent for processing of personal data can be withdrawn at any time. Such withdrawal does not affect lawfulness of its prior processing. Controller does not reveal or transfer personal data to a third country/ an international organization. Data shall be kept for a period necessary to realize the purpose, as well as – in case of granting consent for it - for the purpose of potential future recruitment, maximum for 10 years. A person, whose personal data is processed, has the right to request from the controller access to and rectification or erasure of personal data or restriction of processing concerning the data subject, and the right to data portability. In case of any doubts related to processing of personal data, a person can apply to controller for relevant information. Independent of the above, everybody has the right to lodge a complaint with a supervisory authority. Data shall not be subject of automated decision-making, including profiling. Providing personal data is voluntary , but necessary to realize of the given purpose.
PERSONAL DATA I consent to the processing of my personal data contained in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) by Headcount Solutions Sp. z o.o. with headquarters in Warsaw and recruiter clients, for the needs necessary to carry out the recruitment process, for the period necessary to complete the recruitment process. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent. I agree / I do not consent to the processing of my personal data by Headcount Solutions Sp. z o.o. in Warsaw included in my job offer included in my job offer (in my CV and other documents making up the job offer, if I have presented one, eg in a cover letter) for recruitment purposes carried out by the recruiter, for a period of 10 years from the date of obtaining my data. I know that I can withdraw my consent to the processing of my personal data at any time, however, the withdrawal of consent does not affect the legality of the prior processing of data. I have administrator's contact details, with the help of which I can withdraw my consent.
PERMISSION 1. I hereby grant my consent for processing data given by myself in the contact form, for the purpose of ad dressing my question/message. 2. I hereby grant my consent for placing data given in the contact form in the controller’s database for the purpose of sending me commercial and marketing information.